Over mij

Ik studeer Communication & Multimedia Design. Ik wil mij specialiseren in Interaction Design en User Experience Design. De interactie tussen mens en product staat centraal bij elk project. Niet alleen het design van het product vind ik zeer interessant, maar ook de menselijke psychologie die daarbij een rol speelt. Op deze manier combineer ik mijn studies Human Resource Management (3 jaar HBO) en Communication & Multimedia Design en kijk zo op een unieke wijze naar projecten.

De afgelopen jaren heb ik naast mijn studie altijd bijbanen gehad. Sinds 2009 werk ik zelfstandig en houd mij bezig met het ontwerpen, bouwen en onderhouden van websites voor diverse bedrijven (mkb). Daarnaast ben ik lid van de opleidingscommissie van Communication & Multimedia Design en was ik voorzitter van de studievereniging IAM Core 2014.

Mijn CV

M.E. Design

De afgelopen jaren heb ik diverse projecten gedaan, zowel voor opdrachtgevers en voor mijn opleiding. Als freelancer, ontwerp en codeer ik websites (HTML5 / CSS3, WordPress). Daarnaast maak ik ook foto's voor opdrachtgevers. Soms in combinatie met een website of nieuwsbrief.

Big iA

Opdrachtgever: CMD, Minor UxD
Vak: Big iA
Duur: 3 weken
Fictief project

De opdracht was het uitvoeren van een onderzoek naar een probleem tijdens het autorijden door middel van een love & break-up letter, job stories en het AEIOU framework. Het probleem moest een oplossing worden bedacht en deze moest uitgewerkt worden in een wireflow.

Het probleem waar ik een oplossing voor zocht is het steeds vaker afsluiten van sociaal contact in de auto. Dit gebeurd in auto's onder andere door het draaien van muziek met een koptelefoon op. Mijn wireflow toont een gedeelde speellijst waaraan iedereen in de auto muziek kan toevoegen. Door een algoritme wordt eerlijk berekent wiens muziek er aan de beurt is.

Experience

Opdrachtgever: CMD, Minor UxD
Vak: Experience
Duur: 2 weken
Fictief project

Voor het vak experience werd het infotainment systeem voor de auto voor in de toekomst onderzocht. Deze opdracht vond ik zeer interessant vanwege het onderzoek dat werd gedaan.

Mijn onderzoek

Voor het onderzoekt werd gewerkt via de "Phenomenological research" methode. Mijn opzet bestond uit 3 onderdelen:

  1. Deskresearch naar Volkswagen & Bentley en vergelijkbare auto's
  2. Interviews met de mensen die waren geobserveerd
  3. Observatie op de achterbank van de auto

Het interessante was dat de interviews en observaties ontzettend verschilden. Mensen dachten zeer veilig te rijden en altijd gefocust te zijn op de weg, tijdens de observaties bleek niet (altijd) waar te zijn.

Aanbevelingen

De aanbevelingen werden gebaseerd op het onderzoek. Hierbij heb ik in de oplossingen gefocust op het veiliger maken afleiding tijdens het rijden. Op de poster wordt ook kort ingegaan waarom deze systemen zouden verschillen bij de merken Volkswagen en Bentley.

Small Screen Design

Opdrachtgever: CMD, Minor UxD
Vak: Small Screen Design
Duur: 2 weken
Fictief project

ConnectCar is een bedrijf dat auto's verhuurd in Nederland. De auto's staan op parkeerplaatsen. Klanten kunnen deze auto's reserveren en ophalen. De opdracht was om hier een mobiele app voor te ontwerpen waarin klanten auto's kunnen reserveren.

Prototype

https://marvelapp.com/3461he

Proces

Door gebruik te maken van D.E.T.A.I.L.S. probeerde het onderzoek vanaf verschillende invalshoeken naar het probleem te kijken. De versimpelde Customer Journey bracht in kaart wat de gebruiker wilde bereiken. De flowchart zette ik in om in kaart te krijgen hoe de app zou werken. Deze bepaalde welke schermen in de eindversie zouden komen en welke eruit werden gehaald. Tijdens het proces waren er verschillende iteraties. Door feedback en testen met mensen konden er keuzes worden gemaakt met welke opties verder werd gegaan.

HCI Mastery

Opdrachtgever: CMD, Minor UxD
Vak: HCI Mastery
Duur: 3 weken
Fictief project

De opdracht was om een infotainment systeem voor in de auto te ontwerpen. Dit systeem zou gebruik maken van bestaande data van de mobiel: muziek en gezochte locatie. Het wordt bedient met een knop die gedraaid kan worden en waar men op kan drukken.

Deze opdracht was interessant vanwege de beperkingen en meer leren over hoe men om moet gaan met feedback van de opdrachtgever. Hierdoor is tijdens het proces de uitwerking veranderd van een automatisch systeem naar een systeem met meer bediening.

De uitdaging was om ondanks dat de opdrachtgever geen automatisch systeem wilde, er toch voor te zorgen dat de eindgebruiker niet onnodig interactie heeft met het systeem.

Prototype

Deze prototypes zijn geanimeerd met Apple Keynote.

Proces

De eerste versie ging uit van automatisme. Als de gebruiker de eerste keer zijn mobiel aansloot op het infotainment systeem, dan kom hij aan het einde kiezen uit opties. Op deze manier hoefde men niet elke keer bij het starten van de auto te kiezen, maar alleen als men het wilde veranderen. Dit zorgde voor minder handelingen.

De tweede versie focuste op het maken van de connectie tussen de mobiel en het infotainment systeem. Hierbij zou de connectie worden gemaakt door middel van NFC, met optie tot bluetooth. Door de gebruiker de keuze te geven over welke apps gegevens delen, blijft de gebruiker in controle voor zijn gevoel.

Bij de derde versie lag de nadruk op de vormgeving van het product. Ook werd de tekst herschreven om minder over te komen als alleen vragen.

User Centered Design

Opdrachtgever: CMD
Vak: User Centered Design
Duur: 8 weken
Fictief project

De opdracht was het uitvoeren van een gebruikersonderzoek naar de groep van gebruikers van het gekozen product/de dienst, gebruikmakende van de technieken die behandeld waren in blok 1 (desk research, observaties en interviews).

Proces

Tijdens het vak User Centered Design heb ik verschillende technieken geleerd om mijn design beter aan te laten sluiten op de gebruiker. Zo heb ik geleerd desk research uit te voeren, mensen te observeren en interviews af te nemen op gebied van design. Vervolgens heb ik geleerd deze om te zetten in context en key-path scenario’s. Vanuit deze documenten kon ik een user requirements list opstellen.

Deze heb ik toegepast op de opdracht rond mobiele fotografie voor het betreffende vak. Daarbij heb ik aan de hand van de user requirements list verbeteringen aangedragen voor de fotografie app van iOS 6.